Web dizajn može biti izazov pri stvaranju vizualnog identiteta tvrtke. Zato smo razvili fleksibilan i prilagođeni dizajn web stranica te smo proces razrade projekta pojednostavili i ubrzali. Naši klijenti su nam vrlo važni i mi ćemo uvijek učiniti sve kako bi vam pomogli s vašim novim ili postojećim projektom.

Postupak izrade web dizajna uključuje izradu koncepta i strukture web stranice, a nakon toga slijedi izrada dizajna web stranice.

Cijela priča započinje sastankom gdje razgovorom definiramo osnovne elemente za stranicu, te koncept strukture. Prema potrebi se slaže shema (mockup) sa pozicioniranjem glavnih web elemenata. Nakon toga slijedi izrada idejnog rješenja koje se dorađuje prema potrebi ili vašim zahtjevima. Kada se definira izgled započinjemo sa izradom strukture stranice, a taj dio se naziva "Web development". Vi cijeli postupak izrade možete pratiti online i tako cijelo vrijeme sudjelovati u izgradnji vašeg weba. Zvršna faza izrade je punjenje stranice sa materijalima, tekstovima i slikama, te testiranje prije objave za sve korisnike.

U slučaju da ne nemate gotovi logotip, mi vam možemo oblikovati ili u sklopu web dizajna i samo za potrebe web dizajna.